Vedtekter

ANDELSLAGETS VEDTEKTER FOR BITEHAGEN BARNEHAGE SA
Endringer i vedtektene ble vedtatt på årsmøtet i 2016

1 Navn og forretningssted
Andelslagets navn er Bitehagen Barnehage SA. Andelslaget ligger i
Røyken kommune. Andelslaget er et samvirkelag, organisert som et
andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

2 Formål
Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Røyken til beste for
andelshavere. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser
gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester
fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da
avkastningen blir stående i virksomheten.
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Les resten av vedtektene ved å laste ned pdf-fil nedenfor


Ingen filer