Rådyrkroken - en trygg start for de minste

 
 
 
 
 
 
Rådyrkroken er en småbarnsavdeling med barn fra 0-2 år. Barnegruppen i år består av 14 barn og det er 4 voksne på avdelingen. På Rådyrkroken er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, samlingsstund og frileken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer. Vi som voksne har en veldig viktig oppgave. Vi skal veilede barna slik at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Det vil si at vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.

Ros og oppmuntring er et viktig virkemiddel for at de minste skal føle mestring og på den måten utvikle en positiv selvfølelse. Den atferden vi ønsker, er den atferden vi skal vie mest oppmerksomhet.


PERSONALET PÅ Rådyrkroken
Pedagogisk leder
m/ personalansvar

100%

Jeanette Lybeck

Har jobbet i Bitehagen siden 2019

Pedagogisk leder
100%
Haldis Vaage
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2017 (tilbake fra foreldrepermisjon april 2019)
Barneveilder
80 %
Tove Marit Sørensen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2006
Barneveilder
100 %
Mona Engen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2017

Barneveilder
100 %
Nina Embretsen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2017