Rådyrkroken - en trygg start for de minste

 
 
 
 
 
 
Rådyrkroken er en småbarnsavdeling med barn fra 0-2 år. Barnegruppen i år består av 12 barn født i 2015 og det er 5 voksne på avdelingen. På Rådyrkroken er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, samlingsstund og frileken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer. Vi som voksne har en veldig viktig oppgave. Vi skal veilede barna slik at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Det vil si at vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.

Ros og oppmuntring er et viktig virkemiddel for at de minste skal føle mestring og på den måten utvikle en positiv selvfølelse. Den atferden vi ønsker, er den atferden vi skal vie mest oppmerksomhet.


PERSONALET PÅ RÅDYRKROKEN:
Pedagogisk leder
m/ personalansvar

100%

May Britt Svendsen

Har jobbet i Bitehagen siden 2010

Pedagogisk leder
100%
Rose Saunes
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2015
Barneveilder
100%
Anne Lene Jacobsen
Har jobbet i Bitehagen siden 2000
Barneveilder
90 %
Trude Engebakken Nilsen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2000

Barneveilder
60%
Ekstraressurs
Moonika Umb
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2014


E-post til ped.leder: May Britt Svendsen: Maybritt.svendsen@bitehagen.no
E: post til ped.leder: Rose Saunes: rose.saunes@bitehagen.no kan benyttes til beskjeder eller tilbakemeldinger til Rådyrkroken. Du kan selvfølgelig også snakke med oss i en hente- / bringesituasjon.