Harestua

 
 
 
 
 
 
Harestua er en småbarnsavdeling med barn fra 0-2 år. Barnegruppen i år består av 14 barn og det er 4 voksne på avdelingen. På Harestua er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, samlingsstund og frileken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer. Vi som voksne har en veldig viktig oppgave. Vi skal veilede barna slik at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Det vil si at vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.

Ros og oppmuntring er et viktig virkemiddel for at de minste skal føle mestring og på den måten utvikle en positiv selvfølelse. Den atferden vi ønsker, er den atferden vi skal vie mest oppmerksomhet.
PERSONALET PÅ HARESTUA:

Pedagogisk leder
m/ personalansvar

100%

May Britt Svendsen

Har jobbet i Bitehagen siden 2010

Pedagogisk leder
100%
Gry Siminsen Vaeng
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2015
Barneveilder
100%
Elin Solberg
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2006
Barneveilder
100 %
Lise Jonassen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2017

Barneveilder
Ekstraressurs
Ida Kristoffersen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2017
Hilsen Harestua