Bjørnehiet

 
 
 
 
 
 
På Bjørnehiet er det 19 flotte barn i alderen 3 - 6 år. På avdelingen ønsker vi å skape gode opplevelser for store og små.
Vi har også fokus på lek, den utvikler vennskap og nære relasjoner. Det er viktige relasjoner for å lære seg de sosiale spillereglene. Det gode samspill bygger også på relasjoner til de voksne, som preges av omsorg, nærhet og gjensidig glede i å være sammen. Det å utvikle sosiale ferdigheter er et av de viktigste resultater av barndommen og viktig for å fungere bra i samspill med andre mennesker. Dette er temaer som omfatter alle de 8 fagområdene i rammeplanen.
PERSONALET PÅ BJØRNEHIET:
Pedagogisk leder
100%
Vibeke Hardal
Førskolelærer, har jobbet i Bitehagen barnehagen siden 2010.
Barneveilder
100%
Irmelin Sømme
Har jobbet i Bitehagen barnehagen siden 2013
Barneveilder
100%
Camilla Pettersen
Har jobbet i Bitehagen barnehage siden 2006


Har dere spørsmål eller ideer er det bare å ta kontakt, eller send en e-post til pedagogisk leder Vibeke: Vibeke.Hardal@bitehagen.no