Avdelinger

Bitehagen barnehage har fire avdelinger på huset med plass til ca 62 barn. Rådyrkroken og Harestua er avdelingen for de aller minste barna (0 - 2 år) Bjørnehiet er vår 3 -6 års avdeling, og Vepsebolet er natur og kulturavdelingen for barn i alderen 4 - 6 år. Hvordan avdelingene er organisert kan variere noe fra år til år.

Les mer om de ulike avdelingene ved å klikke på linken til venstre.

Dagsrytmen

Kl. 07.00 Barnehagen åpner,
avdelingene er samlet
Kl. 08.00 Frokost (matpakke)
Kl. 08.30 Lek/ aktiviteter ute eller inne
Kl. 11.00-11.30 Lunsj
Lek/aktiviteter ute eller inne
Soving for de minste
Kl. 14.30 Mellommåltid

Lek/aktiviteter ute eller inne
Kl. 17.00 Barnehagen stenger.