Velkommen

Velkommen til Bitehagen Barnehage på nett. Bitehagen er en privat foreldreeid barnehage
mellom Røyken og Spikkestad. Vi har fire avdelinger, naturavdeling, egen minibuss og
engasjerte voksne.
Leken - fokusområdet vårt i 2017
Vi ønsker å gi barna i Bitehagen barnehage gode opplevelser både inne og utenfor barnehagen.
Opplevelser som berikes gjennom vennskap, trivsel og læring.

Vi har ledig stilling barnehageåret 2017 / 2018
1) Fagarbeider/ barneveileder, 100 % fast stilling med et spesielt ansvar for barn med spesielle behov.
2) Barneveileder, 100 % vikariat i tidsrommet 31.07.2017 - 30.06.2018 på småbarnsavdeling.

Følg linken og se nærmere på stillingsutlysningen.
Frist: Snarest

Aktuelt